FAQ slowackiego

Chcąc zapewnić Państwu jak największą ilość informacji na temat inwestycji Słowackiego Park stworzyliśmy zakładkę z najczęściej zadawanymi pytaniami przez naszych klientów. Możecie tutaj Państwo odnaleźć informację na temat: inwestycji, kolejnych kroków kiedy decyzja o zakupie jest coraz bliżej, standardu wykończenia, Ustawy Deweloperskiej, a także programach wsparcia dla przyszłych nabywców. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie przybliży Państwu warunki jakie oferujemy, jeśli pojawią się jednak inne pytania lub chęć rozwinięcia jakiegoś tematu nasi doradcy czekają na Państwa zapytania.

PYTANIA O INWESTYCJĘ

Ile mieszkań powstanie na inwestycji Słowackiego Park?

Inwestycja w całości zakłada dwa etapy, w I powstanie 71 lokali mieszkalnych znajdujących się w pięciokondygnacyjnych budynkach.

Czy w ofercie znajdują się garaże lub komórki?

Tak, aby odpowiedzieć na wymagania wszystkich Klientów, wszystkie budynki posiadać będą kondygnację podziemną w której znajdować się będą miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie.

Czy osiedle posiada pełną infrastrukturę?

Tak, w standardzie nasze osiedla mają zagospodarowane części wspólne i teren. Drogi wewnętrzne, chodniki, małą architekturę oraz zieleń. W ramach inwestycji Słowackiego Park z racji położenia inwestycji, będziemy przykładać szczególną uwagę do rozwiązań w zakresie zagospodarowania części wspólnych terenu.

Czy ja będę właścicielem mieszkania?

Tak, każde mieszkanie jest mieszkaniem własnościowym. Przy ostatecznych umowach notarialnych przenoszących własność zostanie wydzielona odrębna Księga Wieczysta dla każdego mieszkania, gdzie jako właściciel będzie widniał Kupujący.

Co to oznacza że mieszkania są bezczynszowe?

Czynszu na Słowackiego park się nie płaci. Mieszkańcy będą pokrywać jedynie koszty zarządzania nieruchomością wspólną oraz zaliczkę na fundusz remontowy zgodnie z ustalonymi stawkami, które zatwierdzać będą właściciele mieszkań poprzez osiągnięcie większości w głosowaniu na Zebraniu Wspólnoty.

Jakie są koszty utrzymania mieszkania?

Po zawarciu pierwszej umowy przenoszącej własność zostanie założona wspólnota mieszkaniowa i to przyszli mieszkańcy sami będą decydować o wysokości kosztów i elementów z jakich koszt zarządzania nieruchomością wspólną będzie się składał. Naszym zdaniem jest to najlepsza forma zarządzania nieruchomością, bo właściciele mieszkań poprzez większość podejmują decyzje związane z nieruchomością. Koszty utrzymania mieszkania zależą więc od decyzji podjętych przez mieszkańców. Średnie koszty wynoszą od 1,5 – 2,5 zł/m2 w zależności od decyzji Wspólnoty

PYTANIA DOTYCZĄCE PROCEDURY ZAKUPU MIESZKANIA

Jeżeli się decyduje, jakie są kolejne kroki?

Słowackiego Park to kolejna inwestycja dla której wprowadziliśmy internetowy system rezerwacji mieszkań. Daje to możliwość dokonania wstępnej rezerwacji wybranego mieszkania o dowolnej godzinie z dowolnego miejsca. Rezerwacja ta ważna jest przez 48 godzin, w ciągu tego czasu kontaktuje się z Państwem nasz konsultant w celu umówienia szczegółów. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy rezerwacyjnej,  zgodnie z którą Rezerwujący wyraża chęć zakupu danego mieszkania, a Inwestor zobowiązuje się nie oferować danego produktu na czas trwania umowy, wówczas należy wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 5 000 zł w terminie 7 dni od dnia podpisania, ten krok sprawia że umowa wchodzi w życie. Jest ona ważna przez okres 30 dni, aby mogli Państwo spokojnie podjąć ostateczną decyzję odnośnie zakupu oraz dokonać wstępnej weryfikacji swojej zdolności kredytowej. Jeżeli ostateczna decyzja jest pozytywna należy zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego określaną mianem Umowy Deweloperskiej, zgodnie z Ustawą Deweloperską. Jeżeli Umowa Deweloperska zostanie zawarta to opłatę rezerwacyjną zalicza się na poczet ceny przedmiotu umowy, jeżeli nie zostanie zawarta, umowa rezerwacyjna traci ważność i opłata rezerwacyjna w całości zostaje zwrócona Rezerwującemu w terminie 7 dni.

Kiedy płacę za mieszkanie?

Jeżeli chodzi o kwestie płatności za mieszkanie to następują one w transzach po zakończeniu prac danego etapu inwestycji. Słowackiego Park będzie realizowane w dziesięciu etapach prac:

I transza 10% wartości przedmiotu umowy odejmując wpłaconą opłatę rezerwacyjną – po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wykonaniu prac ziemnych

II transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu garażu podziemnego

III transza 10%  wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu stanu surowego I i II kondygnacji

IV transza 10%  wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu tanu surowego  III i IV kondygnacji

V transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu stanu surowego V kondygnacji i pokrycia dachowego

VI transza 10%  wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu instalacji elektrycznej, i tynków

VII transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wylewek

VIII transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu prac wykończeniowych części wspólnych

IX transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu elewacji zewnętrznej

X transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu infrastruktury zewnętrznej oraz zagospodarowania terenu inwestycji

Jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy?

Do zawarcia umowy rezerwacyjnej potrzebny jest jedynie dokument ze zdjęciem, standardowo jest to dowód osobisty, ale może to też być prawo jazdy lub paszport.

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA ZAKUPU MIESZKANIA

Czy pomagacie państwo w załatwianiu formalności z bankiem w przypadku kredytu?

Tak, posiadamy umowy partnerskie z Bankami, dzięki czemu procedura otrzymania kredytowania jest o wiele szybsza. Dzieje się tak, ponieważ Banki z którymi współpracujemy dokonały wcześniejszej szczegółowej analizy zarówno inwestora jak i inwestycji, pozostaje więc jedynie analiza sytuacji Klienta.

Jakie informacje są potrzebne do ustalenia zdolności kredytowej?

Wstępna analiza to kilkanaście podstawowych pytań, o sytuację życiową, wiek, dochód, warunki otrzymywania dochodu, inne zobowiązania bankowe i comiesięczne wydatki. Na tej podstawie pracownik banku jest w stanie dokonać wstępnej analizy.

Czy inwestycja jest obciążona hipoteką?

Nie, inwestycja Słowackiego Park budowana jest ze środków własnych inwestora, stąd nie ma żadnych obciążeń hipotecznych. Dział IV Ksiąg Wieczystych wolny jest od wszelkich wpisów. Świadczy to o większym bezpieczeństwie dla naszych Klientów, ponieważ nie jesteśmy finansowo zależni od Banków, nie ma więc obawy związanej z nieotrzymaniem przez nas środków na dalsze prowadzenie inwestycji.

PYTANIA TECHNICZNE

Co oznacza „stan deweloperski”? 

Stan deweloperski oznacza jedno: swobodę w urządzeniu własnego wymarzonego mieszkania. Na naszych inwestycjach oznacza on też znacznie więcej niż standardowo, ponieważ normą jest ogrzewanie podłogowe na powierzchni całego mieszkania, okna typu porte-fenetre oraz rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie. Poza powyższymi luksusami, mieszkanie jest wyposażone w instalację:  elektryczną z białym montażem czyli gniazdka i kontakty, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną oraz teletechniczną, na ścianach są tynki, na podłogach wylewki i drzwi zewnętrzne do mieszkania. Szczegółowy standard naszej inwestycji znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Czy do mieszkań doprowadzona jest instalacja gazowa?

Nie.

Jak są opomiarowane media?

Każde mieszkanie na Słowackiego Park posiada dwa indywidualne wodomierze oraz ciepłomierz umieszczone w skrzynkach podtynkowych w mieszkaniu, skąd rozchodzi się cała instalacja wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania.

Jak przebiega odbiór nieruchomości?

Odbiór mieszkania zostaje dokonany poprzez protokół zdawczo-odbiorczy po zakończeniu wszystkich prac oraz po dokonaniu zapłaty całości przedmiotu umowy. Wówczas Klient otrzymuje komplet kluczy do mieszkania i budynku i może rozpoczynać prowadzenie prac wykończeniowych.

Kto będzie zarządzał osiedlem? Na jakich zasadach?

Wspólnota mieszkaniowa która utworzy się wraz z pierwszą umową przenoszącą własność podejmie decyzję.

USTAWA DEWELOPERSKA

Co to jest Ustawa Deweloperska?

Ustawa Deweloperska jest to Ustawa o ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wprowadzona w Polskim prawie w dniu 29 kwietnia 2012 r. Wszystkie inwestycje, których sprzedaż rozpoczęła się po wejściu w życie tej Ustawy są nią objęte w 100%.

Co to jest prospekt informacyjny?

Jest to dokument wydawany przez Inwestora na żądanie Kupującego lub załącznik do Umowy Deweloperskiej w którym szczegółowo opisane są szczegóły dotyczące dewelopera, inwestycji oraz w części indywidualnej przedmiotowy lokal mieszkalny.

Czy inwestycja posiada rachunek powierniczy?

Tak, inwestycja Słowackiego Park posiadać będzie rachunek powierniczy otwarty zgodnie z Ustawą Deweloperską i jej założeniem środków ochrony nabywców.

Back to Top