Pierwszy krok w stronę nowego mieszkania.

computer-313841_1280

Jak dokonać rezerwacji?

Słowackiego Park to kolejna inwestycja dla której wprowadziliśmy internetowy system rezerwacji mieszkań. Daje to możliwość dokonania wstępnej rezerwacji wybranego mieszkania o dowolnej godzinie z dowolnego miejsca. Rezerwacja ta ważna jest przez 48 godzin, w ciągu tego czasu kontaktuje się z Państwem nasz konsultant w celu umówienia szczegółów. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy rezerwacyjnej,  zgodnie z którą Rezerwujący wyraża chęć zakupu danego mieszkania, a Inwestor zobowiązuje się nie oferować danego produktu na czas trwania umowy, wówczas należy wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 5 000 zł w terminie 7 dni od dnia podpisania, ten krok sprawia że umowa wchodzi w życie. Jest ona ważna przez okres 30 dni, aby mogli Państwo spokojnie podjąć ostateczną decyzję odnośnie zakupu oraz dokonać wstępnej weryfikacji swojej zdolności kredytowej. Jeżeli ostateczna decyzja jest pozytywna należy zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego określaną mianem Umowy Deweloperskiej, zgodnie z Ustawą Deweloperską. Jeżeli Umowa Deweloperska zostanie zawarta to opłatę rezerwacyjną zalicza się na poczet ceny przedmiotu umowy, jeżeli nie zostanie zawarta, umowa rezerwacyjna traci ważność i opłata rezerwacyjna w całości zostaje zwrócona Rezerwującemu w terminie 7 dni.

Więcej szczegółów, oraz odpowiedzi na popularne pytania można znaleźć w dziale „najczęstsze pytania”.

Masz pytania dotyczące Parku Słowackiego? Nasi konsultanci czekają (48) 531-310-131

Back to Top