RODO

W związku z zamiarem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie informujemy, że:

 

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest DMT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PROGRESS Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40 – 158), wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000441532, NIP: 6482767297, zwana dalej: „Administratorem”.
 • 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zgoda, do której udzielenia dochodzi wskutek wysłania zapytania ofertowego do Administratora i dla wykonania której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne.
 • 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z treścią Państwa zapytania oraz do podjęcia niezbędnych działań celem realizacji Państwa zapytania, zamówienia lub oferty.
 • 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że odpowiedź na Państwa zapytanie, zamówienie lub ofertę będą niemożliwe.
 • 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, zamówienie lub ofertę albo do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z nawiązanej współpracy.
 • 6. Administrator przekaże Państwa dane odbiorcom zajmującym się zakresem merytorycznym Państwa zapytania, zamówienia lub oferty.
 • 7. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie usług teleinformatycznych, Państwa dane będą mogły być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. W takim przypadku zawsze będzie się to odbywało w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych – przykładowo w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 • 8. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • 11. Do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy używać adresu email: rodo@dmtp.pl lub kierować zapytania pod numer +48 32 700 70 50
Back to Top